دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-40، صفحه 1-105  XML

1

نقد غزلی از مولانا براساس نظریۀ نقد خیال ژیلبر دوران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
صفحه 9-25
فاطمه گل عابدی؛ محمّدصادق بصیری؛ محمّدرضا صرفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/prl.2019.5774

2

نظریه «زیبایی‌شناسی دریافت» و نقد و بلاغت اسلامی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
صفحه 26-38
زینب اکبری؛ داوود اسپرهم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/prl.2019.5775

3

بازتاب و عملکرد تلمیحات شاهنامه و منابع پیرامون آن در دیوان صحبت لاری

دوفصلنامه علمی - پژوهشی بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
صفحه 27-40
صادق ارشی؛ مصطفی گرجی؛ ایوب مرادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/prl.2019.41594.1467

4

کارکرد تلمیح در طنزسروده‌های معاصر پس از انقلاب اسلامی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
صفحه 41-55
حمید جعفری قریه علی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/prl.2019.33746.1260

5

سبک‌شناسی اشعار بیدل دهلوی با تکیه بر نظریۀ زبان‌شناسی قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن

دوفصلنامه علمی - پژوهشی بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
صفحه 56-70
سمیه آقابابایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/prl.2019.41127.1453


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.