دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393  XML

1

تعیین چرخه عمر شرکت با استفاده از نسبت های مالی

فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری
صفحه 13-23
سید جلال طباطبائی؛ مهدی نجفی؛ مهدی خسروی

2

ارتباط ترکیب هیئت‌مدیره با مدیریت سود

فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری
صفحه 24-33
سعید محمودزاده باغبانی

3

تأثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری
صفحه 34-44
کاوه پرندین؛ حامد رضائی؛ مهدی پرویزی

4

پیش بینی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری
صفحه 45-57
ابراهیم رجب پور؛ محمدرضا تقوا؛ محمدعلی حسین زاده یزدی؛ سارا بابااحمدی

5

بررسی تأثیرآگاهی و مهارت حسابرسان از مبانی و روش‌های فناوری اطلاعات بر اجرای مطلوب عملیات حسابرسی

فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری
صفحه 58-68
سید محمد موسی زاده؛ میثم طالب تبار آهنگر؛ محمد حسین فتحه

6

بررسی رابطه بین روش های مختلف تأمین مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری
صفحه 69-80
محمد خدائی وله زاقرد؛ محمد حسین سلیمی آقالطفعلی

7

ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک درشرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری
صفحه 81-92
مجید گرگی زاده؛ میثم جعفری پور؛ حسین دشمن زیاری

8

بررسی ارتباط میان فرصت های سرمایه گذاری، تأمین مالی شرکت ها و سیاست های تقسیم سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری
صفحه 93-107
یداله تاری وردی؛ مهدی دسینه؛ علی تقی زاده

9

بررسی ارتباط بین برخی مکانیزم های راهبری شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری
صفحه 108-122
مهدی صفری گرایلی

10

ریسک وبازده؛ آزمون استحکام

فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری
صفحه 123-136
مریم دولو؛ ندا گودرزی؛ فاطمه بسطامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.