دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 29-40، صفحه 1-136  XML

1

نقش واسطه‌ای مصرف‌گرایی در ارتباط بین مادیگرایی و ردپای اکولوژیک (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 9-18
توکل آقایاری‌هیر؛ حسین هنرور؛ محمد باقر علیزاده اقدم

2

موانع آموزشی و ترویجی به‌کارگیری کود ورمی کمپوست توسط کشاورزان(مطالعه موردی: شهرستان اسد آباد)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 19-27
فلوریا محمدی

3

طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های آموزش عالی پایدار در ایران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 29-40
سیدابراهیم راد؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی؛ مهدی معینی کیا

4

مقایسة تطبیقی ارکان فلسفی ترویج با نظریه‌های محیط‌زیستی: راهبردی برای مدیریت محیط‌زیست روستایی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 41-54
فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی‌بیگی؛ عبدالحمید پاپ‌زن

5

بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری بر رفتارهای محیط‌زیستی با میانجی‌گری رسانه‌ها (نمونه موردی: شهر اهواز)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 55-68
اصغر میرفردی؛ آرمان حیدری؛ طیبه دمساز

6

نقش آموزش بر به‌کارگیری عملیات حفاظت خاک در راستای پایداری شالیکاری شهرستان ساری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 69-82
حسینعلی فرهادی هیکوئی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی؛ وحید فلاح

7

نقش انجمن‏‌های مردم نهاد در توسعه ظرفیتی جامعه محلی در راستای حفاظت محیط‌زیست روستایی(مطالعه موردی: انجمن زیست محیط سبز چیا)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 83-99
سعدی محمدی؛ سوران منوچهری؛ مرضیه طلعتی

8

عوامل تعیین‌کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب (مورد مطالعه: شهرستان کمیجان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 101-113
سمیرا افشاری؛ روح‌اله رضائی؛ حیدر قلی‌زاده؛ حسین شعبانعلی فمی

9

تحلیلی بر نقش برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم در ایران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 115-129
سمیه عریان؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج اللهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.