دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، تابستان 1397، صفحه 0-0  XML

1

طراحی مدل اهمال‌کاری سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران (موردمطالعه: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 11-30
امیرعباس نظری زاده؛ علیرضا موغلی؛ نرگس عباسی

2

فرهنگ سازمانی در آینه ی ضرب المثل های فارسی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 33-48
آسیه دهقانی باغی؛ بهروز رضایی منش؛ محبوبه رشیدی

3

طراحی مدل توسعة داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌های دولتی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 49-64
سید علی اکبر هاشمی؛ حسن الوداری؛ محمد رضا دارایی؛ روح الله رازینی

4

بررسی داستان مسیرشغلی با رویکرد تحلیل روایت(ساختاری و محتوایی)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 65-82
کامیار رئیسی فر؛ علی اصغر پور عزت؛ مهدی شامی زنجانی

5

آسیب‌شناسی پژوهش‌های داخلی در زمینة مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رویکرد فراترکیب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 83-98
حسین خنیفر؛ نقی میرزایی؛ علی پریشانی؛ علی پوربهروزان؛ حسین حنیفر

6

تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران در بخش آموزش و پرورش

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 99-114
سید مهدی الوانی؛ مهرداد صباغی

7

گرایش به ذی‌نفعان در سازمان های دولتی غیرانتفاعی و اثرگذاری آن بر عملکرد مالی: بررسی نقش واسطه ای گرایش به یادگیری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 115-130
رسول عبدی؛ عباسقلی سنگی نور پور

8

طراحی مدل انتخاب و پیاده‌سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان‌های دولتی و تابع دولتی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 131-144
محمد هادی زاهدی؛ عباسعلی رضائی؛ ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی

9

تبیین مدل بهینه مدیریت منابع انسانى با استفاده از مدل نقاط مرجع استراتژیک در شرکت هواپیمایی آتا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 145-156
امیر محمدی اصل؛ سلیمان ایران‌زاده؛ رضا خدایی محمودی؛ مجتبی رمضانی

10

تحلیل و ارزیابی جایگاه دانشگاه های کشور در شاخص های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان؛"مطالعه موردی دانشگاه تهران"

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 157-173
حسن قلاوندی؛ محمد حسنی؛ زهرا مرادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.