دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، پاییز 1397، صفحه 11-24  XML

1

تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پولشویی در ساختار بانکی کشور (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 11-24
اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ قربان دانیالی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5030

2

طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بارویکرد سیستمهای کاری با عملکرد بالا (مطالعه موردی: شرکتهای دانش بنیان)

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 25-36
جمشید ابوالفتحی؛ رضا رسولی؛ مجید ضماهنی؛ مهرداد استیری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5031

3

ارائه الگوی آنتروپی رفتاری در سازمان (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 37-56
زینب امیری؛ محمودرضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ سیدنجم الدین موسوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5081

4

شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 57-70
زهرا حسینی؛ سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم نیا؛ شمس الدین ناظمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5083

5

شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش تخریب خدمات توسط کارکنان با استفاده از روش فرا ترکیب

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 71-92
صدیقه باقری؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ سید محمد باقری؛ اوژن کریمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5084

6

شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 93-106
غلامعلی طبرسا؛ طیبه امیرخانی؛ سعید نانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5088

7

بررسی تأثیر برنامه‌ریزی جامع سازمانی (ERP) برچابکی بانک‌های خصوصی در ایران (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 107-118
مهدی راحتی؛ شیوا منصورزاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5092

8

طراحی مدل تثبیت شغلی با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 119-136
هاجر آرامون؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5093

9

ارتباط سنجی حکمرانی خوب با فرهنگ سیاسی ایران، با تمرکز بر فرهنگ سیاسی شیعه در ایران

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 137-150
جعفر آهنگران
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5253

10

ارائه یک چارچوب مفهومی برای پردازش نظریة مدیریت ویترینی

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 151-164
علی قربانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5254


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.