دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1397، صفحه 41-50  XML

1

طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری منابع انسانی فدراسیون های ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 11-20
نادیا حمزه لو؛ سید محمد کاشف؛ سارا کشکر

2

بررسی رابطه مشارکت در تصمیم‌گیری و رفتار مدنی سازمانی با هویت سازمانی در مربیان ورزش شهرستان گرمسار

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 21-30
حمید شفیع زاده؛ سعید گیلوری

3

تحلیل عوامل موثر بر رفتارذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 31-44
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور

4

طراحی الگوی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش مسئولیت اجتماعی در سازمان های ورزشی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 45-56
علی قربانی؛ یوسف محمدکریمی؛ فواد کوهزادی

5

اثر استحکام ذهنی بر مهارتهای مدیریتی، خود مدیریتی و کارآمدی عملکردی مدیران ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 57-67
رسول نظری؛ محمود انوری؛ زینب ابودردا

6

اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 69-76
جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ همایون عباسی

7

تدوین مدل اندازه گیری توسعه سازمانی بر اساس هوش سازمانی فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 77-89
سجاد مومنی پیری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی

8

تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 91-100
سیدمحمدحسین رضوی؛ محمد علی قره؛ سید عماد حسینی؛ رضا طلایی

9

تحلیل رگرسیونی سلامت سازمانی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 101-109
علی جلیلی شیشوان؛ الهام طباطبایی عدنان؛ فرحناز جلیلی شیشیوان

10

تاثیر فرهنگ سازمانی (انسان گرا، موفقیت گرا) بر آزادی بیان کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی معنویت

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 111-118
محمد رحیمی؛ معصومه حمزه؛ ستاره اسکندری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.