دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-30  XML

1

رابطه بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 11-18
محمد سیوان نوری؛ مهرداد محرم زاده؛ مجید سلیمانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2018.41449.1814

2

تعیین شاخص‌های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 19-30
قاسم مهرابی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.30752.1494

3

مطالعه اثر رهبری تحول گرا بر بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 31-44
علی بنسبردی؛ محسن اسماعیلی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.5548

4

تدوین مدل تورش های رفتاری سرمایه گذاران در ورزش استان کرمانشاه

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 45-52
فاتح فرازیانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.5549

5

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس سرمایة اجتماعی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 53-64
مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2018.37631.1718

6

اثر مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی سازمان بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 65-77
ناصر بای؛ زهرا حاجی انزهایی؛ اکرم اصفهانی‌نیا
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.41806.1825

7

اثر کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 79-92
ســارا کاظمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.41911.1829

8

تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 93-100
مرتضی بابائی دهکردی؛ نجف آقایی؛ رضا صابونچی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.42209.1837

9

رابطه هوش سیاسی و هوش کلامی با سبک رهبری تحولی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 101-108
عنایت الله یزدان پناه؛ داریوش معرفت؛ فرناز فرهمند
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.44757.1905

10

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژیک خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 109-123
سمیرا دارابی؛ شیرین زردشتیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.44571.1900


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.