دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، بهار 1398، صفحه 33-40، صفحه 9-80  XML

1

اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال

فصلنامه اپتوالکترونیک
صفحه 9-14
امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ مهدی جانبازی روربالی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2019.44091.1075

2

ساخت رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب برای پردازش تصاویر دریافتی از تداخل سنج نوری

فصلنامه اپتوالکترونیک
صفحه 15-22
محمدرضا رشیدیان وزیری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2019.47441.1084

3

مقایسه بهره انرژی در همجوشی لیزری و مغناطیسی

فصلنامه اپتوالکترونیک
صفحه 23-30
نسرین حسینی مطلق؛ محمدعلی زارعی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2019.45933.1081

4

دینامیک انتشار پالس در فیبر بلور نوری با هسته تو خالی پر شده با گاز

فصلنامه اپتوالکترونیک
صفحه 31-36
پارسا زمانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2019.36404.1057

5

بررسی امواج سطحی قطبیده TM در بلور فوتونی متاماده با لایه کلاهک غیرخطی تک محوری خود-واکانونی کننده

فصلنامه اپتوالکترونیک
صفحه 37-44
زهرا عینی؛ کریم میلانچیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2019.45419.1077

6

اثر اختلاف چگالی و انرژی های دوپرتو بر روی قله های آهنگ رشد در یک لیزر الکترون آزاد دوجریانی

فصلنامه اپتوالکترونیک
صفحه 45-52
نادر مهدی زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2019.41939.1067

7

رفتار فلاکسون های اتصالات جوزفسون در یک محیط ناهمگن

فصلنامه اپتوالکترونیک
صفحه 53-60
سارا خسروانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2018.42211.1072

8

امواج اسپینی آهن‌ربای تک ملکولی Fe8با درنظرگرفتن برانگیختگی‌های دوقطبی و چهارقطبی

فصلنامه اپتوالکترونیک
صفحه 61-67
یوسف یوسفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jphys.2019.45532.1078


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.