دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، زمستان 1397، صفحه 33-44، صفحه 11-134  XML

1

طراحی مدل رفتار خرید مصرف‌کننده تماشاگران لیگ فوتبال (مطالعه موردی: تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 11-20
شهرام نظری؛ نشمین صمدی؛ بهزاد دیوکان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.37987.2616

2

پیش‌بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان براساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریۀ خود-تعیین‌گری

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 21-32
بهزاد بهزادنیا؛ محمد کشتی دار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.37426.2591

3

عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی در ورزش ایران مطالعه موردی: باشگاه‌های خصوصی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 33-44
ابوالفضل فراهانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.5536

4

طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال ایران براساس ابعاد برند خدمات

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 45-54
افسانه شریفی؛ محمد علی اصلانخانی؛ فرشاد تجاری؛ علی اصغر درودیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.38027.2618

5

بررسی رابطۀ بین سواد مهارتی، سواد دانشگاهی و موفقیت کسب وکار ورزشی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 55-63
حسین ذبیحی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.38511.2645

6

تأثیر عدالت بر تعهد سازمانی با نقش واسطه‌ای آوای سازمانی (مطالعه موردی: اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 65-74
نسرین عزیزیان کهن
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.39877.2694

7

تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 75-84
مهری صفرنژاد؛ عبدالمهدی نصیرزاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.27517.2248

8

تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه‌های دولتی کشور

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 85-96
عباس سبحانی؛ کبریا اقبالی؛ مریم علیشاهی؛ هانیه منصوری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.22263.2042

9

مطالعۀ برنامه‌ ترویج ورزش و فعالیت‌بدنی در مدارس ابتدایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 97-111
زهرا صفاری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.39575.2679

10

مدل سازی ساختاری در تبیین مؤلفه‌های توسعۀ پایدار اماکن ورزشی بر محیط شهری

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 113-125
محمدرسول خدادادی؛ فاطمه عبدوی؛ سجاد پاشایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.36032.2534


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.