دوره و شماره: Volume 1, Issue 4, Autumn 2012, Page 223-1  XML

1

اثر باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 36-11
کمیل طیبی؛ بهاره ملکی

2

بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 54-37
مهدی تقوی؛ شعله باقری پرمهر؛ پریسا مهاجری

3

ارزیابی تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران (رویکرد غیر‎خطیLSTAR)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 74-55
محمد علی مولایی؛ علی دهقانی

4

چالش‌ها و چشم‏اندازهای توسعه مبتنی بر دانایی در ایران: نگاه از زاویه آموزش پایه

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 116-75
فرزانه چهاربند؛ فرشاد مومنی

5

بررسی و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 144-117
سید عبدالمجید جلایی؛ امید ستاری

6

استفاده از تحلیل پوششی داده‏های پنجره‏ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 182-145
محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان

7

تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 223-183
مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ فضیلت محسنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.