دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 1-15، صفحه 1-120  XML

1

تحلیل فیلوژنتیکی خانواده ژنی NAC در سورگوم دانه‌ای و بررسی الگوی بیانی اعضای دخیل در پاسخ به تنش خشکی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 1-15
سپیده سنجری؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ زهراسادات شبّر؛ مریم شهبازی

2

شناسایی، طبقه بندی و آنالیز بیان بیوانفورماتیکی خانواده ژنی عوامل نسخه برداری NAC در ژنوم Hordeum vulgare cv. Morex

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 17-35
سارا دژستان؛ مهدی بهنامیان؛ سحر فتحی اجیرلو؛ محمدعلی ابراهیمی؛ بنیامین یزدانی

3

توالی آمینواسیدی HMW-گلوتنین ارقام گلستان، خزر یک و نسل اول آنها

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 37-45
سیده مریم یوسف موسوی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ عباس بهاری

4

بررسی تأثیر غلظت‌های متفاوت KH2PO4 بر میزان بیان ژن‌های UGT85C2 و KO و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه Stevia rebaudiana bertoni

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 47-57
منصوره کرمانی؛ بهاره کریمی؛ الهام عزیزی؛ علی معصومی

5

شناسایی و تحلیل بیوانفورماتیکی ژن‌های ضد میکروبی دیفنسین از شش ژنوتیپ گیاه عدس

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 59-70
رضا میر دریکوند؛ سید محسن سهرابی؛ کامران سمیعی

6

ویرایش ژنوم در راستای تغییر رنگ گل با استفاده از تکنولوژی کریسپر

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 71-79
معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر

7

شناسایی ژن‌های کلیدی دخیل در تحمل به تنش شوری در گندم با استفاده از آنالیز داده‌های ریزآرایه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 81-94
نازنین امیربختیار؛ زهرا سادات شبر؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی؛ محمد رضا غفاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.