دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 79-92، صفحه 1-100  XML

1

آنالیز بیوانفورماتیکی فاکتور رونویسی MADS-box در گیاه Brachypodium distachyon

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 1-15
زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/cb.2018.4901

2

بررسی نواحی تنظیمی در پروموتور ژن‌های هم بیان تحت شرایط تنش دمای پایین در گوجه‌فرنگی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 17-26
پرویز حیدری؛ توماس نوسباومر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/cb.2018.5108

3

بررسی الگوی بیان ژن‌های عوامل رونویسی (MYB و WRKY) تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه‌ای یونجه زراعی با استفاده از PCR در زمان واقعی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 27-41
احمدعلی شوشی دزفولی؛ احمد کلانتر احمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/cb.2018.5110

4

توسعه نشانگرهای ریزماهواره EST-SSR مرتبط با تحمل به تنش خشکی در عدس (Lens culinaris)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 43-57
سیده زهرا حسینی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی؛ حسین فلاحی؛ عبدالحسین رضایی نژاد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/cb.2018.5114

5

شناسایی تنوع ارقام گندم سیستان از لحاظ ژن های مقاومت به عوامل بیماری های زنگ گندم با نشانگر ریز ماهواره

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 57-58
ملیحه شهرکی؛ عباسعلی امام جمعه؛ براتعلی فاخری؛ بهمن فاضلی نسب
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/cb.2018.5128

6

جداسازی ژن Phosphoglycerate Dehydrogenase از گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis و بررسی عملکرد جهش یافته T-DNA آن در گیاه مدل Arabidopsis thaliana

فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی
صفحه 79-92
سید حمیدرضا هاشمی پطرودی؛ حمیدرضا قربانی؛ مارکوس کولمن
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/cb.2018.5151


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.