دوره و شماره: دوره 5، پیاپی 10، تابستان 1397، صفحه 26-46، صفحه 1-150  XML

1

تحلیلی بر عوامل مؤثر در ارتقای سکونتگاه‏های غیررسمی بر مبنای مؤلفه ‏های مسکن حداقل (بررسی تطبیقی کلان‏ شهرهای اهواز و تبریز)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 11-25
سعید ملکی؛ سعید امانپور؛ شاهرخ زادولی خواجه

2

ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق شهری با استفاده از تکنیک ISM ,FAHP ,WASPAS در شهر قم

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 26-46
جلال رضایی ‏نور؛ احمد حاتمی؛ علی طالش کاظمی

3

تبیین تحولات ساختاری - کارکردی سکونت و مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش بن‏ رود و جلگه شهرستان اصفهان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 47-64
محمد قاسمی سیانی؛ حسن افراخته؛ وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور

4

برآورد میزان اشتغال شهری در سناریوهای توسعه کاربری اراضی با مدل رگرسیون (مورد مطالعه: محلات کیان‏پارس و کیان‏آباد شهر اهواز)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 65-79
سیدجعفر حجازی

5

ارزیابی الگوی فضایی و ارائه الگوی بهینه به‏ منظور مکان‏یابی مراکز ورزشی (نمونه موردی کلان‏شهر تهران)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 80-92
آسیه نمازی؛ سیداحمد حسینی؛ وحید غلامی

6

تحقق‌پذیری شاخص‏های حکمروایی خوب در نواحی روستایی شهرستان لنجان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 93-109
اصغر نوروزی؛ الهه ابراهیمی

7

پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهری ناشی از زلزله با استفاده از مدل Fuzzy-AHP (مطالعه موردی شهر تبریز)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 110-124
محمدرضا کرمی؛ سهراب امیریان

8

واکاوی و تحلیل موانع مقاوم‏سازی مساکن فرسوده شهری در برابر مخاطرات (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 125-137
علیرضا سلیمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.