دوره و شماره: دوره 5، پیاپی 12، زمستان 1397، صفحه 11-26، صفحه 1-160  XML

1

تحلیل آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل Topsis (مطالعه موردی: مساکن شهر ارومیه)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 11-26
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5651

2

سنجش و تحلیل نابرابری در برخورداری از خدمات بهداشتی در‌مانی در شهرستان‌های استان کرمانشاه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 27-44
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5652

3

ارزیابی پیاده مداری بر پایه اهداف حمل‌ونقل پایدار در مراکز تاریخی شهرها،با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: بافت پیرامون میدان نقش ‌جهان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 45-68
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5653

4

ارزیابی کیفیت فضاهای مسکونی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر اشنویه)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 69-80
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5654

5

ارزیابی میزان آسیب پذیری شهری براساس اصول پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر همدان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 81-92
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5655

6

ارزیابی شاخص های مؤثر در برنامه‌ریزی پارک‌های منطقه‌ای در شهر تبریز

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 93-112
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5656

7

ارزیابی روستای سالم با تاکید بر شاخص های مسکن پایدار (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان کردستان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 113-126
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5657

8

برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای مبتنی بر تحلیل مزیت رقابتی استان‌های کشور با به‌کارگیری مدل انتقال سهم

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 127-145
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5658


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.