دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 173-186، صفحه 1-191  XML

1

آزمون مدل ساختاری روابط وجدان و تعامل مادر-کودک؛ بررسی نقش واسطه‎ای کنترل تلاش‎مند در کودکان پیش‎دبستان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 9-26
پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ زهرا اشعری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.41312.2226

2

ارائه مدل روابط علّی جذب شناختی و یادگیری ادارک شده: نقش واسطه‌ای درگیری شناختی، سهولت و سودمندی ادراک شده

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 107-122
محمد حسن صیف
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.32083.2001

3

الگوی ساختاری سازگاری تحصیلی در دانش‌آموزان نوجوان پسر بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده: نقش واسطه‌ای راهبردهای خودتنظیمی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 27-50
فاطمه حسینقلی؛ شیرین کوشکی؛ ولی الله فرزاد؛ سید فرهاد افتخار زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.40066.2192

4

نقش فعالیت بدنی در سوگیری توجه به تصاویر تیپ بدنی و نارضایتی از تصویر بدنی در بانوان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 51-70
مهتا اسکندرنژاد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.37760.2130

5

تدوین مدل ساختاری پیش بینی قربانی شدن قلدری از طریق عوامل محیطی و مهارت های ارتباطی با واسطه ‏گری آشفتگی روان‏شناختی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 71-94
حسین سلیمی؛ عزت اله قدم پور؛ فاطمه رضایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.36721.2104

6

نقش هویت اخلاقی و شناخت اخلاقی در قضاوت‌های اخلاقی شخصی و غیرشخصی سودگرایانه نوجوانان با تأکید بر جنسیت

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 95-106
سهراب امیری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.35595.2083

7

ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شناخت اجتماعی دانشجویان (شاد)

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 123-144
وحید نجاتی؛ سامان کمری؛ صدیقه جعفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.29262.1931

8

پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق مکانیزم های دفاعی و خودمتمایزسازی شناختی در دانشجویان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 145-185
مرتضی ترخان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.9896.1401

9

اثربخشی مدل مداخلۀ سرمایه روان‌شناختی (PCI) بر اهمال‌کاری تحصیلی و اهمال‌کاری سازمانی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 159-172
نیلا علمی منش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.5302

10

اثربخشی مداخلات آموزشی شناختی، رایانه ای حافظه فعال بر توجه، کنترل پاسخ و مؤلفه مجری مرکزی حافظه فعال در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 173-186
محمدعلی خاکساربلداجی؛ محمدحسین عبدالهی؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ علی اکبر ارجمندنیا
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/sc.2018.41194.2223


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.