دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1397، صفحه 23-36، صفحه 1-186  XML

1

اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌یار بر بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
صفحه 9-22
سیما عیوضی؛ کامران یزدانبخش؛ آسیه مرادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clpsy.2018.41327.1350

2

اثربخشی تمرینات دست برتری بر زبان بیانی و دریافتی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
صفحه 23-36
شیما محمدی؛ فرنگیس دمهری؛ محسن سعیدمنش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clpsy.2018.40828.1341

3

بررسی اثربخشی درمان عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
صفحه 37-58
سید حسن صادقزاده؛ زهرا کرمی؛ مریم بابایی فرد؛ حمیدرضا وفائی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clpsy.2019.36665.1265

4

اثربخشی قابلیت محیط (فراهم‌سازها) روی مهارت‌های فراشناختی کودکان دارای اختلالات ذهنی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
صفحه 59-72
مرتضی همایون نیا؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ شهناز شهربانیان؛ علیرضا همایونی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clpsy.2019.42103.1361

5

اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی رفتاری و تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
صفحه 73-90
اعظم فتاحی اندبیل؛ هائیده صابری؛ اصغر کاظمی کواکی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clpsy.2019.42393.1369

6

تاثیر تمرینات جسمانی پیشرونده و توانبخشی شناختی بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی و رشد اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
صفحه 91-110
مریم رحیمیان مشهدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مرضیه ابطحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clpsy.2019.34162.1210

7

تأثیر بازی‌های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش‌آموزان مضطرب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
صفحه 111-128
علی مصطفائی؛ محمد اورکی؛ انور نیک نام
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clpsy.2018.41812.1354

8

اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه‌ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی
صفحه 129-144
زهرا خلوصی؛ حسن عشایری؛ سیما قدرتی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/clpsy.2019.42194.1362


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.