دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، پاییز 1397، صفحه 135-146  XML

1

مطالعه آسیب‌شناسی بافتی کبد ماهی بیاح (Liza abu) و شوریده (Otolithes ruber) خلیج فارس

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 11-22
فاطمه کامرانزاده؛ نگین سلامات؛ محمدعلی سالاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5176

2

تأثیر سطوح متفاوت پری بیوتیک اینولین جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی آمور (Ctenopharingodon idella)

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 23-32
معصومه بحرکاظمی؛ طاهره شفیقی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5177

3

بررسی اثرات عصاره دانه گیاه دارویی گشنیز بر روی خصوصیات کیفی گوشت در بره‌های سنجابی

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 27-33
جعفر فخرائی؛ غلامرضا سیاه کمری؛ حسن خمیس‌آبادی؛ حسین منصوری یاراحمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5178

4

اثر گرسنگی بر شاخص‌های رشد، ترکیبات شیمیایی و سیستم ایمنی غیر اختصاصی بچه‌ماهی یلی خط کمانی (Terapon jabua Forsskal, 1775

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 35-44
پریا اکبری؛ سعیده بیابانی؛ خالد سلیمانی‌فر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5179

5

زیست‌شناسی و الگوی غذایی گونه آسیب‌پذیر وزغ تالشی (Bufo eichwaldi) (Amphibia; Anura; Bufonidae) در ایران

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 45-53
حمید درویش نیا؛ بهزاد فتحی نیا؛ یاسر بخشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5180

6

بررسی اثرات تشعشعات پرتو ایکس بر کیفیت و کمیت اسپرم موش صحرایی نر

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 55-71
فرشته دادفر؛ کورش بامداد؛ مهدی سامانی پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5181

7

ارزیابی بیمارگری جدایه بومی قارچ Trichoderma harzianum Rifai (Ascomycota: Hypocreales) روی حشرات بالغ ملخChrotogonus trachypterus Blanchard (Orth.: Pyrgomorphidae) در شرایط آزمایشگاهی

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 73-80
مصطفی حمزه ای؛ علی میرشکار؛ محمد سالاری؛ عباس خانی؛ سیدکاظم صباغ
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5182

8

اثر دوره‌های محرومیت غذایی و غذادهی بر رشد، کارایی تغذیه و ترکیب لاشه گربه ماهی پنگوسی (Pangasius sutchi)

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 81-87
پریا اکبری؛ خدیجه پورمهر؛ امیر هوشنگ بحری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5183

9

بررسی کیفی ترکیبات شیمیایی و اثر کشندگی عصاره اتانولی علف شور جنوبی (Salsola imbricate) بر شته جالیز (Aphis gossypii)

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 89-96
عباس خانی؛ فاطمه اردونی؛ نجمه صاحب زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5184

10

بررسی تفاوت‌های شکلی گونه‌های ماهی ‌بلیزم (Barbus spp.) در حوضه‌های ایران

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 97-103
یزدان کیوانی؛ امیرحسین طهماسبی؛ امیدوار فرهادیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5185

11

غنی‌سازی مواد غذایی جلبک کلرلا Chlorella sorokiniana (Shihira & R.W. Krauss)

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 105-113
آمنه جمشیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ طیبه رجبیان؛ غلامرضا بخشی حانیکی؛ شهلا مظفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5186

12

تعیین الگوی پراکنش و برآورد فراوانی نسبی خرس قهوه‌ای (Ursus arctos syriacus) دراستان فارس

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 115-124
علی اصغر زارعی؛ مازیار محمودی محمودی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5187

13

تغییر بیان ژن پرواوپیوملانوکورتین هیپوتلاموسی و میزان اشتها، در پاسخ به ورزش متوسط منظم یک ماهه

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 125-133
همایون خزعلی؛ نازلی خواجه نصیری؛ فرزام شیخ زاده حصاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5188

14

بررسی مقایسه‌ای موتاسیون‌های نقطه‌ای ژن Cyc1 در باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اثر آن بر فرآیند بیولیچینگ با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 135-146
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5313


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.