دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، بهار 1398، صفحه 19-28  XML

1

مطالعه اثر ضد دیابتی مکملی عصاره الکلی سدر (Ziziphus spina-christi) و انسولین در رت‌های آزمایشگاهی نر دیابتی نژاد ویستار

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 11-17
یدالله عدالت؛ سعید رضایی زارچی؛ فریبا عنایتی‌پرور؛ سوسن رستم‌پور؛ لیلاi مرادی جافری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5676

2

بررسی تنوع ریختی چهار جمعیت شاه‌کولی ارومیه (Alburnus atropatenae) در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 19-28
سهیل ایگدری؛ فاطمه مشیدی؛ منوچهر نصری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5677

3

تعیین سن و پارامترهای رشد ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب‌های استان هرمزگان (خلیج فارس) ‌

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 29-38
تورج ولی نسب؛ عیسی‌ کمالی؛ رضا دهقانی؛ حجت الله فروغی فرد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5678

4

اثر درمانی ترکیب عصاره هیدروالکلی گل سیر و سولفات روی بر مقدار هماتوکریت در موش صحرایی نر دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 39-46
نامدار یوسف وند؛ وحید حسنوند
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5689

5

مطالعه فونستیکی دوزیستان منطقه اردبیل، شمال غربی ایران

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 47-57
رامین محمدی آلوچه؛ حاج قلی کمی؛ اسدالله اسدی؛ سارا حکیم پور؛ محمد حسن آستان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5680

6

معرفی چند گونه نماتد dorylaimid از منطقه کهق شهرستان مراغه، استان آذربایجان‌شرقی

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 59-67
ابراهیم کاظمی؛ غلامرضا نیکنام
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5681

7

تغییرات آسیب‌شناسی بافت آبشش و کبد سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در مواجهه با سم بوتاکلر

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 69-81
محمد فروهر واجارگاه؛ حامد غفاری فارسانی؛ سعید شهبازی ناصرآباد؛ سید علی اکبر هدایتی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5682

8

مطالعه و مقایسه صفات مورفومتریک جمعیت‌های مختلف شپش سر Pediculus humanus capitis DeGeer (Phthiraptera: Pediculidae) از جنوب شرق استان تهران

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 83-90
ندا خردپیر؛ فاطمه قندالی؛ سیامک یوسفی سیاهکلرودی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5683

9

نکاتی‌ درباره‌ ویژگی‌های‌ تاکسونومی‌ باربوس کاتاشی Barbus kotschyi و باربوس گرییپوس Barbus grypus

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 91-98
جلال ولی الهی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5684

10

بررسی هیستوپاتولوژیک اثر غشای داخلی تخم‌مرغ بر روی ترمیم استخوان درشت‌نی در مدل حیوانی سگ

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 99-106
الهام مقتدایی؛ وحید ملیانیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5685

11

بررسی مقایسه‌ای ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سیاه‌ماهی (Capoeta fusca) در حوضه‌های کویر و هریرود

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 107-115
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5686

12

مقایسه اثر سه داروی ایندومتاسین، سلکوکسیب و آسپرین بر روی آسیب های کبدی ناشی از سپسیس در مدل CLP

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
صفحه 117-126
رضا حاجی حسینی؛ فریبا یغموری؛ سید مهرداد کسایی؛ بهرام سیفی زارع
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2019.5725


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.