دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، تابستان 1397، صفحه 23-30، صفحه 9-119  XML

1

اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چند رسانه‌ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 9-22
نسرین صالحی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ علی اکبر سیف؛ نورعلی فرخی

2

تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش‌آموزان

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 23-30
مهتا اسکندرنژاد؛ فریبا ملائی زنگی

3

مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس کارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 31-42
امید شکری؛ محمد آزاد عبداله پور؛ علی تقوایی نیا

4

شناسایی قابلیت‌های سنجش تکوینی در محیط‌های یادگیری مجازی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 43-62
عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ مریم قاسمی

5

بررسی رابطه ساده و چندگانه اهداف پیشرفت و حمایت اجتماعی با تعهد به مدرسه

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 63-74
کریم سواری؛ محمد اورکی؛ رقیه گنجی

6

طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 75-86
سعید پورروستایی اردکانی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

7

ادراک معلمان از برنامه درسی پنهان آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه شهر تهران: یک رویکرد پدیدارشناختی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 87-102
لیلا پرهیزکار؛ کورش فتحی و اجارگاه

8

ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 103-117
سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ مهران فرج الهی؛ احمد رستگار


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.