دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پاییز 1397، صفحه 21-30، صفحه 9-115  XML

1

ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش آموزان متوسطه استان لرستان در سال تحصیلی 95-94

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 9-20

2

تاثیر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی کیفیت خواب، اهمال‌کاری تحصیلی و استرس تحصیلی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 21-30

3

تأثیر یک مداخله مبتنی بر نظریه چشم انداز آینده بر انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و چشم انداز زمان

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 31-44

4

نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 45-60

5

نتایج کاربردی حاصل از مطالعه کیفی مؤلفه‏های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری کلاس درس در مدارس متوسطه

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 61-76

6

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی معلم

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 77-90

7

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی تربیت اجتماعی در دورۀ متوسطۀ اول با تاکید بر اسناد بالادستی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 91-115


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.