دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (بهار 1398) - شماره پیاپی 24، بهار 1398، صفحه 9-30، صفحه 9-124  XML

1

شناسایی زیرگونه‌های ناتوانی یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان ایرانی: رویکرد خوشه‌بندی مدل- مبنا

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 9-30
محمدجواد یزدانی ورزنه؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبداللهی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/etl.2019.5791

2

طراحی آموزش چندرسانه‌ای مبتنی بر نظریۀ بار شناختی سوئلر و تعیین تأثیر آن بر درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری درس ریاضی در فراگیران پایه سوم ابتدایی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 31-44
کوروش حسین بگلو؛ موسی پیری؛ جهانگیر یاری؛ اکبر رضایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/etl.2019.5792

3

طراحی و اعتبارسنجی الگوی مناسب برنامه درسی دوره اول متوسطه مدارس استعدادهای درخشان

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 45-60
یونس غلامی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ مهدی محمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/etl.2019.5793

4

طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 59-74
سمنبر ملک زاده؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبداللهی؛ مجید ضماهنی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/etl.2019.5794

5

الگوی ساختاری چندگروهی بین رویکرد یادگیری و تجارب شخصی و آموزشی در دو گروه دانشجویان علوم انسانی و علوم تحلیلی-ریاضی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 75-88
مسعود کیانی؛ حمید رحیمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/etl.2019.5795

6

نیازسنجی آموزشی براساس روش دیکوم و استاندارد آموزشی 10015

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 89-106
سعید مظلومیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/etl.2019.5838

7

ساختار فکری حوزه مطالعات آموزش از دور بر اساس تحلیل هم‌استنادی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 107-121
سمیه رجب زاده؛ محمود اکرامی؛ فرامرز سهیلی؛ حمید ملکی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/etl.2019.5958


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.