دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 129-142  XML

1

رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول‌گرا و نقش واسط انگیزش درونی (موردمطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 9-20
مهسا توسلی؛ غلامرضا ملک زاده؛ علیرضا خوراکیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5598

2

اثربخشی کست‌ها بر یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد محیط‌زیست به شیوه کلاس درس وارونه و مقایسه آن با روش رایج آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 21-28
نازیلا خطیب زنجانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5599

3

نقش رسانه‌های دیداری پدیده‌های غیرملموس جغرافیا بر سطوح یادگیری حیطه شناختی و عاطفی در دانش آموزان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 29-38
فرانک موسوی؛ سودابه رحمانی راد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5600

4

بررسی فهم دانشجویان رشته‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه رازی از تنوع‌زیستی و عوامل مؤثر بر آن

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 39-48
امیرحسین علی بیگی؛ زهرا منتظرصاحب؛ مهنا شاهمرادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5601

5

آموزش محیط‌زیست و شعر معاصر فارسی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 49-62
سیما عباسی؛ زهرا رضایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5602

6

اهداف، انگیزه‌ها و موانع توسعه‌‌ کشاورزی ارگانیک در شهرستان روانسر

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 63-76
مرتضی اکبری؛ سید علی بدری؛ مریم شامانیان؛ سماء امینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5603

7

توسعه پایدار در پرتو انتخاب معیار برتر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه خبرگان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 77-90
ابوالفضل خسروی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5604

8

نگرش محیط‌زیستی و ارتباط آن با میزان دینداری در نورآباد ممسنی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 91-102
اصغر میرفردی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5605

9

رابطه بین عوامل اجتماعی و روان‌شناختی با رفتار صرفه‌جویی انرژی دانش آموزان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 103-114
محمدحسن صیف؛ سعید مظلومیان؛ محمدرضا جوانمردی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5606

10

یکپارچگی مشارکت کارکنان با عملکرد محیطی با توجه به نقش استراتژی‌های پیشگیرانه و دیدگاه مشترک (کارمندان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 115-128
ولی محمد درینی؛ هادی مفتاحی؛ احسان نامدار جویمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5607

11

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش الکترونیکی در آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 129-142
عمران رمضانی اردی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی؛ خدیجه علی آبادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5608


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.