دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، بهار 1398، صفحه 35-46، صفحه 1-155  XML

1

‏ نقش مجراهای آموزشی در بهبود مشارکت روستاییان در طرح‏های حفاظت از محیط‌زیست (مورد مطالعه: شهرستان دیواندره)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 9-22
مسلم سواری؛ حامد شیخی؛ کامران الماسیه
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5804

2

مقایسه نظریه ذهن، انگیزش پیشرفت تحصیلی و رفتار اجتماعی در کودکان مدارس طبیعت و عادی با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 23-34
ملوک خادمی اشکذری؛ ناهید مفردنژاد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5805

3

تبیین رفتار محیط‌زیستی کشاورزان گندم‌کار آبی: کاربرد تئوری ارزش-اعتقاد-هنجار

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 35-46
الهام کنعانی؛ مصطفی احمدوند
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5806

4

رابطه ارزش‌های محیط‌زیستی با عزت‌نفس و متغیرهای جمعیت شناختی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرمان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 47-58
فاطمه پورشهسواری؛ محمدرضا سرمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5807

5

عوامل مؤثر بر مصرف سبز بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده ( مورد مطالعه: شهروندان شهر قزوین)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 59-70
حسن فراتی؛ امید خلج؛ مهدی نور موسوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5808

6

مدل‌یابی اثربخشی منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی بر رفتار عملیات مناسب کشاورزی (GAP) در راستای توسعه پایدار باغات

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 71-88
فاطمه رزاقی بورخانی؛ احمد رضوانفر؛ سید حمید موحد محمدی؛ سید یوسف حجازی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5809

7

رابطه بین رفتار محیط‌زیستی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (موردمطالعه: کارکنان محیط‌زیست خراسان شمالی)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 89-102
فریبا علیدادیانی؛ محبوبه سلیمان پورعمران
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5810

8

مطالعه رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 103-114
مرجان معصومی فرد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5811

9

عوامل مؤثر بر ادراک مصرف‌کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته‌بندی محصول(موردمطالعه: مصرف‌کنندگان شهر بوشهر)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 115-126
مجید اسماعیل‌پور؛ آزاده رجبی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5812

10

نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
صفحه 127-146
حسن حسن زاده؛ محمد ادیبی مهر؛ داوود داداش نژاد دلشاد؛ محمدجواد باقی زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5813


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.