دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، زمستان 1397، صفحه 1-10  XML

1

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت رویدادهای ورزشی در ادارات ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 1-10
سمانه الماسی؛ شیرین زردشتیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.5117

2

رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی : نقش میانجی ایمنی روانشناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان اصفهان)

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 11-20
سید علیقلی روشن؛ ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.40292.1261

3

رابطه بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 21-30
سمیه باختر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.40929.1269

4

تحلیلی بر پیشایند‌های رفتار رهبری زهرآگین کارکنان رسانه‌های ورزشی و تأثیر آن بر رضایت شغلی از طریق نقش میانجیگری مدنیت واحد

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 50-60
مهدی سبک رو؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ فاطمه محمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.40872.1268

5

تأثیر همزادپنداری تیمی بر رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال سپاهان

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 60-70
محمدرضا مرادی؛ سید سعادت الله صالحی ساداتی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.41839.1273

6

تأثیر سواد مهارتی و جهت گیری کار آفرینانه بر موفقیت کسب و کار های ورزشی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 80-90
حسین ذبیحی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.42430.1277

7

پیش بینی جذب مشتریان از طریق عناصر آمیخته بازاریابی و بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در باشگاه های خصوصی

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 90-100
رسول نظری؛ الهام عندلیب
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.40099.1260

8

نقش اطلاع‌رسانی رسانه‌های جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رشته

فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 110-120
سلمان جعفری؛ بهرام اکبری خوشه مهر؛ حسین صادقی؛ عاطفه شرقی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.32452.1204


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.