دوره و شماره: دوره 2، شماره دوم-پیاپی4-پاییز 1397، پاییز 1397، صفحه 30-41، صفحه 1-96  XML

1

رابطۀ نگرش زبانی با مؤلفه‌های هویت قومی-فرهنگی در سه نسل از مهاجران ایرانی به بحرین

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 9-19
زهرا عباسی؛ محبوبه باقری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2018.5357

2

زبان‏شناسی شناختی اجتماعی: رویکردی نوین به معنا و تنوعات زبانی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 20-29
محمد دبیرمقدم؛ فاطمه یوسفی‌راد؛ ویدا شقاقی؛ سید محمود متشرعی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2018.5358

3

مقایسة نام‏گذاری قهوه‏‌خانه‏‌ها با کافی‏‌شاپ‏‌های شهر تهران از دیدگاه نام‌‏شناسی اجتماعی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 30-41
بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ مریم امیری‌خواه
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2018.5359

4

واکاوی عنوان‌های خبری بیست‌وسی: ویژگی‌های زبانی در جذابیت خبری

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 42-53
پارسا بامشادی؛ شادی انصاریان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2018.5360

5

تأثیر قدرت و جنسیت بر بی‌ادبی و شیوة برخورد با آن در نمایشنامة افول اثر اکبر رادی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 54-65
حسین رحمانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2018.5361

6

تأثیرمتغیرهای اجتماعی سن، تحصیلات و سبک بربازنمایی آوایی واج /r/ درگونةگوگانی ترکی‌آذری

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 66-77
مارال آسیائی؛ سعید راه‌انداز
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2018.5362

7

بررسی ارزیابی و تعامل‏ اجتماعی در نحوه شفاهی‌سازی روایت بین کودکان و بزرگسالان مؤنث

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 78-88
الهام اخلاقی باقوجری؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2018.5366


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.