دوره و شماره: دوره 2، شماره سوم - شماره پیاپی 5، زمستان 1397، صفحه 56-67، صفحه 1-108  XML

1

بررسی زبان‌شناختی نَفْثَةُ المَصدور اثر شهاب‌الدین محمد زیدری با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 9-21
سهیلا صادقی؛ علی پدرام میرزایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.39888.1124

2

تأثیر متغیرهای اجتماعی بر تنوعات واکه‏ای گویش‏های اجتماعی فارسی در نهبندان

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 22-41
عباسعلی آهنگر؛ محبوبه شاهسوار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.41391.1171

3

تحلیل اشکال مختلف روابط بینا-رسانه‌ای در تئاتر؛ از پیدایش تا تکامل یک نظریه

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 42-55
مجید رحیمی جعفری؛ بهروز محمودی بختیاری؛ حمیدرضا شعیری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.39773.1119

4

بررسی نگرش صاحبان کسب اصفهان در نام‌گذاری مراکز کسب و کار

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 56-67
مریم فرنیا؛ صفورا براتی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.39775.1170

5

استدلال یا سفسطه: مطالعۀ رتوریکی نطق‏های موافق و مخالف نمایندگان مجلس شورای اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 68-80
تینا چهارسوقی امین؛ سید علی اصغر سلطانی؛ محمدجواد حجازی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.42475.1189

6

مقایسۀ پدیدۀ تکریم در متون دینی اسلام و زرتشتی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 81-91
آزاده شریفی مقدم؛ محمد رضا فخر روحانی؛ مریم حاجی لو
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.42971.1209

7

تحلیل شناختی شیوۀ معناسازی درگفتمان سینما بر پایۀ نظریۀ آمیختگی مفهومی: مطالعۀ موردی فیلم فروشنده

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 92-107
آرزو مولوی وردنجانی؛ ساسان شرفی؛ الخاص ویسی؛ منصوره شکرآمیز
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.40749.1156


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.