دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-28، صفحه 1-156  XML

1

شناسنامه علمی شماره 13

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 1-2
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5217

2

بازشناسی مفهوم «إذن» در معجزات انبیاء در قرآن با تأکید بر معجزات حضرت عیسی علیه‌السلام

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 11-28
محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ فایضه علی عسگری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5209

3

گفتمان‌کاوی انتقادی سوره شمس بر اساس الگوی فرکلاف

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 29-42
ابراهیم فلاح؛ سجاد شفیع پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5210

4

بررسی و تحلیل سخنان مفسران در اعتبارسنجی قول و فعل «محکیّ» در قرآن کریم

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 43-58
محمد سلطانی رنانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5211

5

تحلیل تطبیقی طوفان نوح در تورات و قرآن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 59-74
جلیل پروین؛ محمدعلی مهدوی راد؛ فریبا شجاعی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5212

6

جایگاه‌ زمانی نفخ صور در قرآن؛ کاوشی جهت دستیابی به تصویر قرآنی از مقاطع آینده

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 75-90
فرهاد احمدی آشتیانی؛ نهله غروی نائینی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5213

7

چندمعنایی ماده «ن‏ذر» در قرآن کریم؛ تحلیلی زبان‏شناختی بر همگرایی ریشه ‏ای میان «نذر» و «انذار»

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 91-106
احمد پاکتچی؛ محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5214

8

صورت‌بندی مفهوم عدالت در قرآن کریم بر مبنای معناشناسی واژه «قسط»

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 107-128
محمد حسین اخوان طبسی؛ روح الله داوری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5215

9

گونه‌شناسی تفسیر قرآن کریم بر پایه ادعیه مأثوره

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 129-146
محمدرضا شاهرودی؛ حمید حسن زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2018.5216


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.