دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-60، صفحه 1-240  XML

1

شناسنامه علمی شماره 14

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 1-2

2

صورت‌بندی مفهوم «محبت» در سنت تفسیر عرفانی با تأکید بر دیدگاه فیض کاشانی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 11-30
محسن قاسم پور؛ پروین شناسوند
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.6003

3

اعجاز تأثیری جلوه‌ای از قدرت نرم قرآن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 31-44
سید محمود محقق مطلق؛ محمدحسن صانعی پور؛ شهاب الدین ذوفقاری؛ محمدرضا ضمیری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.5991

4

بازیابی و بررسی پی‌رفت‌های قصه یونس و ماهی براساس قرآن و روایات اسلامی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 45-60
سیدمحمدهادی گرامی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.5992

5

پژوهشی در معنای حق مالی عبارت «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ»

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 61-76
محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ سامیه شهبازی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.5993

6

تبارشناسی انگارۀ قرآنی قلب

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 77-94
بگم عقبه؛ حامد (فرهنگ) خانی(مهروش)
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.5994

7

تحلیل انتقادی مبانی تفسیری سلفیه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 95-116
عبدالهادی فقهی زاده؛ علیرضا دل افکار؛ رقیه علی زاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.5996

8

تحلیل کاربردشناختی آیات تصدیق برای پاسخ به مسأله تحریف تورات و انجیل

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 117-134
محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمدعلی مهدوی راد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.5997

9

زیبایی‌شناسی آیات مشابه در قرآن کریم

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 135-150
علی نجفی ایوکی؛ زهره زرکار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.5998

10

مطالعه تطبیقی برخی وجوه زیبایی‌شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 151-166
فروغ پارسا؛ عاطفه کرمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.5999

11

ملاحظاتی در باب زبان قرآن: تحلیلی نقشگرا، تبیینی شناختی-رده‌شناختی

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 167-190
حسین بازوبندی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.6000

12

نقش آوا در تصویرسازی (مطالعه موردپژوهانه: سوره نازعات)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 191-208
منصوره طالبیان؛ روح‌الله صیادی‌نژاد؛ عباس اقبالی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.6001

13

واژه‌شناسی خویشاوندی در قرآن

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
صفحه 209-228
محمد ناصحی؛ لیلا السادات مروجی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/quran.2019.6002


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.