دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1398، صفحه 38-54  XML

1

شناسایی انتظارات کاری نسل هزاره در محیط کار با استفاده از فراترکیب

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 11-24
سعید جعفری‌نیا؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن‌پور؛ سمیه بخشنده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.45143.3534

2

ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی)

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 25-38
بلال پناهی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.45417.3551

3

طراحی الگوی سازمان پیش کنش در سازمان‌های دولتی ایران

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 38-54
فاطمه مرادی؛ سید مهدی الوانی؛ ابوالفضل کاظمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.44111.3456

4

واکاوی نگرش انتقادی کارفرمایان به قانون کار جمهوری اسلامی ایران از منظر مدیریت منابع انسانی

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 49-64
رسول عباسی؛ سیده فاطمه فقیهی؛ فاطمه قاطع
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.46392.3635

5

شناسایی علل سوت‌زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت‌زنی در سازمان‌های دولتی

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 65-78
محسن فرهادی نژاد؛ سکینه جعفری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.48079.3763

6

آینده‌نگاری شرکتی در سازمان‌های دولتی با رویکرد سناریونگاری مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 79-96
محسن طاهری دمنه؛ شیدا طایفه هاشمی؛ زهرا حیدری دارانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.47140.3678

7

مدل سنجش آسیب‌پذیری سازمانی

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 97-110
علی اصغر سعدآبادی؛ آرین عظیمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.47160.3681

8

پایش اثرپذیری پارانوئید سازمانی از رهبری معنوی با میانجی گری تعهد سازمانی

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 0-0
محمد بخت آزمای؛ سمیه روشنی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.35145.2773

9

ارزیابی سواد الکترونیکی کارکنان و تاثیر آن بر جامعه پذیری و تحول پذیری سازمانی

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
صفحه 155-167
محمدعلی مجلل؛ سینا اسدزاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.41135.3236


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.