دوره و شماره: دوره 7، شماره ۱ (پیاپی ۲۵) - شماره پیاپی 25، زمستان 1397، صفحه 0-0  XML

1

بدبینی سازمانی و انگیزة خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل‌گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 11-26
حسن دانایی‌فرد؛ جلیل دلخواه؛ راضیه قنبری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.39357.3108

2

مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت‌محور: یک مطالعه فراترکیب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 27-40
نیره رحمانی؛ جواد پورکریمی؛ نیکو دیالمه؛ حسین خنیفر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.38817.3061

3

نوع‌شناسی سازمان‌های فرهنگی مبتنی‌بر رویکرد بوم‌شناسی جمعیت سازمانی: رویکرد تحلیل شبکة خزانه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 41-56
محسن صدر؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده؛ مرضیه پیراوی ونک
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.38773.3057

4

تبیین مدل تصمیم‌گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مور مطالعه:شرکت‌های دانش‌بنیان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 57-72
امیرحسین جهانی کیا؛ محمد جواد حضوری؛ مهدی یداللهی؛ عادل آذر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.40070.3171

5

فهم مردم‌نگارانۀ رقابت جهت برخوردار ماندن

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 73-88
نبی اله کهن
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.39686.3135

6

بررسی تطبیقی ساختار و کارکرد دانشگاه پیام نور با پنج دانشگاه باز جهان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 89-110
رضا نجاری؛ جواد معدنی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5384

7

مدل ارتباط گریزی سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 111-122
محمد حکاک؛ عبداله ساعدی؛ معصومه مؤمنی مفرد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.39812.3146

8

شناسایی و دسته‌بندی موضوعات رساله‌های دکتری دانشگاه‌های دولتی کشور در رشتة مدیریت دولتی در طی دورة 1390 تا 1396 بر مبنای مدل سه‌شاخگی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 123-132
محمد علی سرلک
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5537

9

طراحی مدل فراموشی سازمانی هدفمند، مورد مطالعه: شهرداری قم

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 133-152
فاطمه بهادری جهرمی؛ حسن زارعی متین؛ محمدحسین رحمتی؛ حسین اخوان علوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.39169.3095

10

نوع‌شناسی مدیریت دانش در حوزة تجاری‌سازی با رویکرد طیف‌سنجی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
صفحه 153-164
زیبا محمدزاده روشتی؛ علی بیرانوند؛ سعید چهره
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2019.37249.3612


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.