دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، بهار 1398، صفحه 35-58  XML

1

بررسی نقش مالکیت بانک‌ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 15-34
حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین وش

2

تأمین مالی فناوری و تجاری‌سازی نوآوری: مقایسه مدل‌های فضایی در منتخبی از کشورها

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 35-58
رقیه نظری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ قدرت اله امام وردی؛ کامبیز پیکارجو
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2018.5136

3

تأثیر تغییرات قدرت بازار در صنعت بانکداری بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با تأکید بر کانال محدودیت مالی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 59-76
ابراهیم عبدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2018.5089

4

بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 77-98
بابک چراغی؛ تقی ترابی؛ تیمور محمدی؛ مهدی تقوی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2018.40618.4846

5

سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 99-114
بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2018.40935.4865

6

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 115-130
محمدرضا کهنسال؛ حمیده حمیده پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.35160.4515

7

اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه‌ها: رهیافت اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
صفحه 131-148
ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.