1.

بررسی نقش مالکیت بانک‌ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها

صفحه 15-34
حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین وش

2.

تأمین مالی فناوری و تجاری‌سازی نوآوری: مقایسه مدل‌های فضایی در منتخبی از کشورها

صفحه 35-58
رقیه نظری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ قدرت اله امام وردی؛ کامبیز پیکارجو

3.

تأثیر تغییرات قدرت بازار در صنعت بانکداری بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با تأکید بر کانال محدودیت مالی

صفحه 59-76
ابراهیم عبدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی

4.

بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران

صفحه 77-98
بابک چراغی؛ تقی ترابی؛ تیمور محمدی؛ مهدی تقوی

5.

سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی

صفحه 99-114
بهزاد ملکی حسنوند؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی؛ هادی غفاری

6.

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت

صفحه 115-130
محمدرضا کهنسال؛ حمیده حمیده پور

7.

اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه‌ها: رهیافت اقتصاد رفتاری مبتنی بر نظریه بازی‌ها

صفحه 131-148
ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.