دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1398، صفحه 76-85  XML

1

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 11-24
حمید برارزاده؛ سید محمد حسین رضوی؛ نصراله سجادی؛ سعید امیر نژاد؛ نصرالله محمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.47649.1980

2

تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 25-40
لقمان کشاورز؛ معصومه بهمن زاده؛ محمد مهدی کشاورز
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.45625.1933

3

ارزیابی اثر پیش‌بینی کنندگی مولفه‌های رفتاری رهبری تحول مدار بر سرآمدی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 41-54
محمد سیاوشی؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ حسین عامریان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.44599.1901

4

اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب، انگیزه و عملکرد

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 55-65
معصومه نیکوگفتار؛ علیرضا سنگانی؛ پریا جنگی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/FMSS.2019.43063.1853

5

ارایه الگوی عوامل موثر بر سایش اجتماعی در منابع انسانی در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 67-83
صدری سیاوش پور؛ احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.47515.1974

6

اثر اینرسی سازمانی بر ریاکاری سازمانی با میانجی کم‌کاری و سایش اجتماعی کارکنان (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 85-99
بهنام بیاتی؛ مجید سلیمانی؛ سیروس احمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.47711.1985

7

بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 101-116
سمانه الماسی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.44406.1898

8

تأثیر استرس شغلی و ناامنی شغلی بر قصد ترک شغل ناجیان غریق به‌واسطۀ رضایت شغلی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 117-129
زینب مندعلی زاده؛ صدف جواهری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.47015.1964

9

ارتباط بین سیرت نیکوی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی جوّاخلاقی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 131-144
فائزه آقائی میبدی؛ مژگان صالحی پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.42785.1846

10

تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 145-163
حبیب هنری؛ احمد محمودی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.47553.1976


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.