دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-27  XML

1

واکاوی ابعاد حقوقی و ضرورت رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از انرژی (نفت و گاز) در خلیج فارس

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
صفحه 9-27
سارا اتابکی؛ سید جواد صالحی

2

نگاهی به جایگاه و ماهیت حق بر محیط زیست سالم در حقوق بشر بین الملل

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
صفحه 28-35
رامین رضائی

3

محیط زیست و حمایتهای حقوقی

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
صفحه 36-47
محمد شکری

4

حمایت از حقوق کودک و حفظ محیط زیست سالم

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
صفحه 48-59
اکبر لشکری

5

نقش ابعاد هوش فرهنگی و اجتماعی در پیش بینی رفتارهای زیست محیطی در فرهنگیان

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
صفحه 60-69
احمد موحد

6

Mitigation of Potential Environmental Risks of Space Nuclear Power Sources (NPS) Missions in International Law

دوفصلنامه حقوق محیط زیست
صفحه 0-0
سهیلا کوشا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.