1.

تحلیل اثرات برنامه‌ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تأکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: ‌شهرستان مشهد)

صفحه 11-29
علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ سودابه احمدی

2.

تحلیل‌ فضایی عملکرد مدیریت دهیاری‌ها در فرآیند توسعه روستایی (مورد: دهستان‌های شهرستان عنبرآباد در استان کرمان)

صفحه 25-34
محمود فال سلیمان؛ جواد میکانیکی؛ مهشاد اقتداری

3.

ظرفیت‌های محله‌ای زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری: همبودگی معرف‌های فقر و فضای جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 35-50
محمدحسین سرائی؛ شهاب‌الدین حج‌فروش

4.

تحلیل فضایی ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن در مناطق شهر اهواز

صفحه 51-66
محمدحسن یزدانی؛ سحر حسن پور؛ رضا هاشمی معصوم آباد

5.

زیبایی‌شناسی منظر فرهنگی شهر در مختصات جغرافیا و قومیت (نمونه موردی: قوم بلوچ)

صفحه 67-78
حسن فریدون زاده؛ گلناز کشاورز؛ فهیمه یاری

6.

پیامدهای مکانی- فضایی تغییر کاربری اراضی سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان قرچک – استان تهران)

صفحه 79-94
ریحانه سلطانی مقدس

7.

تبیین عوامل مؤثر بنیادی بر تحولات کاربری اراضی با رویکرد بوم‌شناسی سیاسی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

صفحه 95-110
مصطفی طالشی؛ شاه بختی رستمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی

8.

ارزیابی و تحلیل تطبیقی ساختار کالبدی اقامتگاه‌های بوم‌گردی (موردمطالعه: اقامتگاه‌های بوم‌گردی تلارخانه بردبار و دیلمای گشت؛ استان گیلان)

صفحه 111-132
مریم رستم پیشه؛ سید محمدرضا نصیر سلامی؛ سعید تیزقلم زنوزی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.