دوره و شماره: دوره 6، پیاپی 14، تابستان 1398، صفحه 79-94، صفحه 1-140  XML

1

تحلیل اثرات برنامه‌ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تأکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: ‌شهرستان مشهد)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 11-29
علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ سودابه احمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6064

2

تحلیل‌ فضایی عملکرد مدیریت دهیاری‌ها در فرآیند توسعه روستایی (مورد: دهستان‌های شهرستان عنبرآباد در استان کرمان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 25-34
محمود فال سلیمان؛ جواد میکانیکی؛ مهشاد اقتداری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6065

3

ظرفیت‌های محله‌ای زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری: همبودگی معرف‌های فقر و فضای جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر یزد)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 35-50
محمدحسین سرائی؛ شهاب‌الدین حج‌فروش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6066

4

تحلیل فضایی ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن در مناطق شهر اهواز

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 51-66
محمدحسن یزدانی؛ سحر حسن پور؛ رضا هاشمی معصوم آباد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6067

5

زیبایی‌شناسی منظر فرهنگی شهر در مختصات جغرافیا و قومیت (نمونه موردی: قوم بلوچ)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 67-78
حسن فریدون زاده؛ گلناز کشاورز؛ فهیمه یاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6068

6

پیامدهای مکانی- فضایی تغییر کاربری اراضی سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان قرچک – استان تهران)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 79-94
ریحانه سلطانی مقدس
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6069

7

تبیین عوامل مؤثر بنیادی بر تحولات کاربری اراضی با رویکرد بوم‌شناسی سیاسی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 95-110
مصطفی طالشی؛ شاه بختی رستمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6070

8

ارزیابی و تحلیل تطبیقی ساختار کالبدی اقامتگاه‌های بوم‌گردی (موردمطالعه: اقامتگاه‌های بوم‌گردی تلارخانه بردبار و دیلمای گشت؛ استان گیلان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 111-132
مریم رستم پیشه؛ سید محمدرضا نصیر سلامی؛ سعید تیزقلم زنوزی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6071


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.