دوره و شماره: دوره 6، پیاپی 13، بهار 1398، صفحه 117-131، صفحه 1-140  XML

1

تحلیل فضایی زیست‏ پذیری کالبدی کلان‌شهر اهواز

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 11-23
حسین حاتمی نژاد؛ مسعود مدانلوجویباری؛ کورش اخوان حیدری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5828

2

تعیین و ارزیابی مؤلفه‌های کیفی مسکن مهر از نظر شاخص‌های کالبدی مسکن با استفاده از روش TOPSIS-AHP (نمونه موردی کرمان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 25-38
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5829

3

ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‏محیطی طرح اعتبارات بهسازی و نوسازی مساکن روستایی (روستاهای دهستان دولت آباد، شهرستان روانسر)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 39-55
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5830

4

تحلیل فضایی اثرات گردشگری بر تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رضوا‌ن‌شهر

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 57-70
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5831

5

تدوین الگوی بهینه‌ی کاربری اراضی با رویکردِ اکولوژیک در مجموعه شهری مشهد

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 71-82
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5832

6

تلفیق روش‌های سطح‌بندی کاربری فضای سبز شهری شهر اردبیل با استفاده از مدل کپلند

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 83-97
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5833

7

ارزشیابی طرح‌های جابجایی روستایی با تأکید بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و کالبدی- فضایی (مطالعه موردی: روستاهای لرنی علیا و سفلی- شهرستان سیروان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 99-115
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5834

8

ارزیابی نحوه ترکیب توده و فضاهای باز در محلات شهری از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: منطقه ۱ تبریز)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 117-131
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5835


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.