دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 99-106، صفحه 11-106  XML

1

بررسی میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 11-19
محمدعلی قره؛ زیبب آنت؛ امید جمشیدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.20481.1990

2

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 21-32
مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.42890.2812

3

وب سنجی مدیریت وزارت ورزش و جوانان و ادارات مرکزی آن در راستای دسترسی آزاد اطلاعات

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 33-40
میثم داستانی؛ محمد محسن صدر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.46938.2985

4

الگوی علی روابط ساختاری سرمایه اجتماعی و اشتیاق حرفه ای اعضای هیات علمی تربیت بدنی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 41-52
بهاره عزیزی نژاد؛ نجمه نیکفر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.38660.2650

5

شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 53-62
سیده طاهره موسوی راد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.42689.2797

6

تدوین الگوی عوامل موثر برگردشگری ورزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 63-76
حسن صافدل؛ لقمان کشاورز
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.6257

7

مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 77-87
اسیه قربانیان رجبی؛ مهدی طالب پور؛ گیوم مقتینو؛ گیوم بوده؛ آذر کفاش پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.33155.2671

8

ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 89-100
منوچهر ططری؛ شهاب بهرامی؛ سیدموسی خادمی؛ امیرحمزه سبزی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.35141.2493

9

تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
صفحه 101-108
سمیه نظری؛ کامران عیدی پور؛ شهرام نظری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2019.38526.2646


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.