دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، پاییز 1398، صفحه 61-70  XML

1

تعیین مدل معادلات ساختاری ارتباط بازاریابی رابطه‌مند با رفتار خرید و وفاداری مشتریان استخرها: مطالعه موردی شهر بیرجند

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 10-20
حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ نجمه قرایی ترشیزی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.45026.1313

2

نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 31-40
سیدجلیل میریوسفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.45353.1317

3

طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 41-50
معصومه بابایی مبارکه؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ علی زارعی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.45341.1314

4

بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 51-60
سیدامین دهقان؛ مسعود ایمانزاده؛ مجید نامور؛ محمد پورپناهی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.45305.1318

5

بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برند (مورد مطالعه: مشتریان لباس ورزشی مجید)

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 61-70
فریبرز رحیم نیا؛ قاسم اسلامی؛ فرشاد قادری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.43480.1298

6

درخت توانش برنامة تلویزیونی «نود» در رسانه‌های اجتماعی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 70-80
حامد طالبیان؛ محمدمهدی مولایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.40717.1266

7

بررسی نقش رسانه بر نگرش زنان ایرانی نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و جهانی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 90-100
امین رضا بخشی چناری؛ حسین عیدی؛ معصومه فدایی ده‌چشمه
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.42463.1278

8

بررسی و رتبه‌بندی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
صفحه 100-110
رضا شهبازی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.45334.1316


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.