آیین‌نامه راه اندازی نشریات

آخرین آیین نامه راه اندازی نشریات تخصصی دانشگاه پیام ­نور، مصوب یکصد و یازدهمین جلسه شورای دانشگاه، مورخ 20/11/92، را با مراجعه به پورتال دانشگاه پیام نور (ساختار دانشگاه، مدیریت تحقیقات و خدمات پژوهشی، گروه نشریات) ملاحظه فرمایید.

http://pnu.ac.ir/portal/home

 

 Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.