1.

تدوین مدل اندازه‌گیری پرسش‌نامة اخلاق زیست محیطی

دوره 8، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 43-52
ایرج فیروزفر؛ علیرضا فقیهی؛ نصراله عرفانی

2.

طراحی الگوی تلفیقی مؤلفه‌های برنامه درسی و تربیت زیباشناختی در آموزش عالی

دوره 10، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 61-74
محمد اردشیری؛ علیرضا فقیهی؛ مژگان محمدی نایینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب