1.

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 11-20
محمود گودرزی؛ رسول نظری؛ محمد احسانی

2.

چالش ها و فرصت های کووید- 19 پیش روی مدیریت ورزش ایران

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 11-22
محمود گودرزی؛ سید اسفندیار موسوی

3.

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 11-27
محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

4.

طراحی و تبیین مدل اجرایی استراتژی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC

دوره 1، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 31-42
عبدالمهدی نصیرزاده؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی

5.

نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 43-49
مجید جاوید؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ احسان محمدی ترکمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب