1.

ارائة مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و درگیری شناختی

دوره 8، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 53-66
مریم درویشی؛ محمدحسن صیف؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

2.

هنجاریابی مقیاس دانش محتوایی تربیتی بازی‌های دیجیتال در بین دبیران مدارس متوسطه

دوره 7، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 9-20
سیما علی زاده؛ محمدرضا سرمدی؛ محمدحسن صیف؛ سعید مظلومیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب