1.

ارائه الگوی مخالفت سازمانی در دانشگاه

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45)، دی 1402، صفحه 73-88
لیلا قاسمی اسفهلان؛ اکبر حسن‌پور؛ سعید جعفری نیا؛ بیژن عبدالهی

2.

الگوی شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌های دولتی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، دی 1399، صفحه 107-122
لیلا قاسمی اسفهلان؛ صمد خباز باویل

3.

تبیین نقش سرمایه فکری در عملکرد سازمانی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، فروردین 1393، صفحه 141-156
اسفندیار فرج‌وند؛ لیلا قاسمی اسفهلان

4.

شناخت عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی از نظر مدیران ارشد و میانی بخش صنعت آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، فروردین 1394، صفحه 107-122
لیلا قاسمی اسفهلان

5.

شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به بیان مخالفت سازمانی

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، فروردین 1401، صفحه 75-92
لیلا قاسمی اسفهلان؛ اکبر حسن‌پور؛ سعید جعفری‌نیا؛ بیژن عبدالهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب