1.

برنامه نوسازی رضاشاه در منطقه هَروی لرستان

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400، اسفند 1400، صفحه 213-232
شهرام یوسفی فر؛ محمد دالوند

2.

خالصه‌سازی در مازندران دورة قاجار

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 177-194
شهرام یوسفی فر؛ معصومه یدالله پور عربی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب