1.

بدن مادی از دیدگاه حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400
سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

2.

تمایز مبنایی حکمت صدرایی و حکمت سینوی در مسئله حرکت جوهری

دوره 9، شماره 1، آذر 1399، صفحه 91-103
فیض الله عابدینی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

3.

منطق فازی و اعتباریات عملی در قضایای اخلاقی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 51-70
سیما ترابی دشتبیاض؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال

4.

نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزۀ عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان

دوره 4، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 155-168
احمد نصیری محلاتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب