1.

ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1396، صفحه 109-115
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد مهدی تمدن

2.

تحلیل عوامل محیطی و سازمانی مؤثر بر بروز پرخاشگری و خشونت تماشاچیان مسابقات والیبال ایران

دوره 8، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 25-37
لیلا قربانی؛ مرجان فراهانی؛ لقمان کشاورز

3.

تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 163-169
لقمان کشاورز؛ سعید مهریشندی

4.

تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 127-142
ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ علی صادقی

5.

مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی در مقطع متوسطة بندرعباس

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 75-84
لقمان کشاورز؛ مجید جلالی فراهانی؛ سید محمد انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب