1.

ارزیابی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه صنعتی کشورهای درحال توسعه

دوره 4، شماره 13، مهر 1399، صفحه 61-74
جواد رضائی؛ فتح اله تاری؛ تیمور محمدی؛ سمیه شاه حسینی

2.

بررسی اثرات رفاهی تنوع در واردات کشور ایران

دوره 3، شماره 9، آذر 1398، صفحه 7-18
مریم خلیلی اصل؛ سعید راسخی؛ سمیه شاه حسینی

3.

عوامل مؤثر بر محتوای فناوری صادرات در صنایع منتخب ایران

دوره 3، شماره 8، شهریور 1398، صفحه 55-65
سهیلا میرزابابازاده؛ سمیه شاه حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب