1.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم نخود (Cicer arietinum L) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 85-94
زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ رضا طالبی؛ زهرا حاجی برات

2.

استراتژی‌های اصلاح جو تحت تنش خشکی: پاسخ‌ها، رویکردها و مدیریت

دوره 13، شماره 45، فروردین 1403، صفحه 77-98
زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ محمدرضا غفاری؛ مهرشاد زین العابدینی

3.

آنالیز بیوانفورماتیکی فاکتور رونویسی MADS-box در گیاه Brachypodium distachyon

دوره 8، شماره 23، آبان 1397، صفحه 1-15
زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات

4.

آنالیز خانواده ژنی کالمادولین (CAMTA) در ذرت و بیان ژن‌های پاسخگو به تنش گرما و جوانه زنی

دوره 11، شماره 37، خرداد 1401، صفحه 1-15
عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات

5.

بررسی بیان ژن‌های نیترات ترنسپورتر در پاسخ به سطح کمبود نیتروژن در گیاه آرابیدوپسیس

دوره 12، شماره 40، اسفند 1401، صفحه 101-109
عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات؛ محمدرضا غفاری؛ مهرشاد زین العابدینی

6.

بررسی و آنالیز ژن‌های پاسخگو به پاتوژن‌ها در سیب‌زمینی ‏

دوره 12، شماره 42، شهریور 1402، صفحه 1-15
عباس سعیدی؛ زهرا حاجی برات؛ احمد موسی پور گرجی؛ رحیم احمدوند

7.

غربال‌گری ژرم‌پلاسم‌های ایرانی سیب‌زمینی جهت مقاومت به ویروس‌های PVY و PVX

دوره 10، شماره 33، خرداد 1400، صفحه 111-129
زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ احمد موسی پور گرجی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ محمدرضا غفاری؛ رحیم احمدوند

8.

مطالعه فیلوژنتیکی و ساختاری پلی‌آمین اکسیدازهای گیاهی

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 19-36
محسن حسینی؛ عباس سعیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب