1.

ارائه الگوی نظری تقویت ساختارهای اجتماعی برای حمایت از خط‌مشی‌های توسعه مناطق روستایی ایران

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43)، تیر 1402، صفحه 153-168
سپیده قلی پور؛ علی اصغر پورعزت؛ جبار باباشاهی؛ رضا طهماسبی

2.

ارزیابی عملکرد: عرصة تقابل معناها

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، تیر 1398، صفحه 29-44
هادی عارف؛ سید رضا سیدجوادین؛ علی‌اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی

3.

بررسی داستان مسیرشغلی با رویکرد تحلیل روایت(ساختاری و محتوایی)

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، تیر 1397، صفحه 65-82
کامیار رئیسی فر؛ علی اصغر پور عزت؛ مهدی شامی زنجانی

4.

تبیین ویژگی‌های سیستم مناسب بودجه‌بندی عمومی برای تحقق پیشرفت عادلانه و کارآمد

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، مهر 1395، صفحه 67-80
میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت

5.

تصویرپردازی از دانشکده حکومت

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، اردیبهشت 1395، صفحه 149-158
علی اصغر پورعزت

6.

طراحی آزمایشگاه خط‌مشی و آرایش بخردانه صحنه تصمیم برای اجتناب از داستان آزمون و خطا در عرصه حکمرانی قوه مجریه

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، تیر 1400، صفحه 161-170
علی اصغر پورعزت

7.

طراحی الگوی اصلاحات اداری با رویکرد حکمرانی دیجیتال

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، تیر 1399، صفحه 11-32
فاطمه السادات ابوالمعالی؛ کرم اله دانش فرد؛ علی اصغر پورعزت

8.

مدل جامع مشارکت شهروندی، مورد پژوهش: شهر تهران

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، آبان 1401، صفحه 17-34
علی محمدزاده؛ علی اصغر پورعزت؛ علی پیران‌نژاد؛ مجید مختاریان‌پور؛ مهدی پندار

9.

مطالعه اکتشافی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت منطقه ای در خط مشی های بودجه ای ایران

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تیر 1396، صفحه 47-64
میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ آرین قلی پور

10.

مطالعه مزایا و معایب برون‌سپاری فرایند جذب منابع انسانی در شرکت ارتباطات سیار ایران

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، فروردین 1396، صفحه 77-88
عباس نرگسیان؛ علی اصغر پورعزت؛ ازاده رسولی پرشکوه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب