1.

اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در برابر استرس بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 42-53
مرتضی ترخان؛ مجید صفاری نیا؛ پروانه خوش سیما

2.

اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس (شناختی – رفتاری) بر سلامت روان زنان نابارور

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 58-69
فاطمه هاشمی؛ علی رضا فیلی؛ مجید صفاری نیا

3.

اثربخشی برنامه آموزش شادی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و علایم میگرن

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 17-28
سوسن علیزاده فرد؛ مینا خلیلی؛ مجید صفاری نیا

4.

اثربخشی بسته امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت‌نگر بر خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسون

دوره 8، شماره 32، اسفند 1398، صفحه 73-92
مینا مقتدری؛ مجید صفاری نیا؛ حسین زارع؛ احمد علی پور

5.

اثربخشی فنون درمان مرور زندگی بر وضعیت شناختی مردان سالمند بازنشسته شهر تهران

دوره 5، شماره 20، بهمن 1395، صفحه 21-33
مجید صفاری نیا؛ شیدا شریفی ساکی؛ هادی احمدی

6.

ارتباط چاقی و تکانشگری بر ادراک زمان

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 89-98
علیرضا آقایوسفی؛ مجید صفاری نیا؛ حمید رضا ایمانی فر

7.

تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی توصیفی دانش آموزان ابتدایی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 42-55
زینب شریف عسکری؛ علی فتحی آشتیانی؛ احمد علیپور؛ مجید صفاری نیا

8.

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر نشانگرهای زیستی (HbA1C و گلوکز خون) بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 61-78
ماشااله یزدی؛ مجید صفارنیا؛ حسین زارع

9.

مولفه های اجتماعی روان شناسی سلامت در ایران

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 102-119
مجید صفاری نیا

10.

نقش رژیم غذایی بر بهزیستی ذهنی با میانجی‌گری سرسختی سلامت در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 161-188
مریم ملکان؛ مجید صفاری نیا؛ مهرداد ثابت؛ مستوره صداقت

11.

نقش طرحواره های جنسی با میانجی گری سبک انصاف در پیش بینی اختلال درد جنسی: بررسی مدل معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 27، آذر 1397، صفحه 169-190
مهناز شریفیان؛ مجید صفاری نیا؛ سوسن علیزاده فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب