1.

ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده‌راه‌های شهری، مطالعه موردی: پیاده‌راه اسفریس اردبیل

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26)، فروردین 1401، صفحه 89-106
عطا غفاری گیلانده؛ چنور محمدی

2.

تحلیل تغییرات کاربری فضای سبز شهری گرگان در بازه زمانی 1393-1366

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 31)، تیر 1402، صفحه 51-66
سارا داز؛ عطا غفاری گیلانده؛ علی عزیزی

3.

تحلیل فضایی پراکنش کاربری‌ آموزشی شهر اردبیل با استفاده از آمار فضایی در GIS

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 91-106
رضا هاشمی معصوم آباد؛ عطا غفاری گیلانده؛ علیرضا محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب